Mer information om vårt sortiment av block och blanketter

Anteckningsblock är en bok med tomma, rutade eller linjerade blad som främst används för att skriva och anteckna i. De finns både i större format som lämpar sig för användning i hemmet, men också i mindre, mer portabelt format som ryms i din ficka. Detta gör att du alltid kan ha ditt anteckningsblock med viktiga anteckningar eller notiser nära till hands, även när du är på resande fot.

Utöver detta kan anteckningsblock också vara sammansatta på olika sätt. De kan exempelvis vara spiralbundna, vilket betyder att bokens blad är hopsatta med en spiral i metall eller skyddad och förstärkt plast. De kan även vara inbundna, vilket betyder att boken har ett hårdare omslag där innehållet är fastbundet i omslaget med tråd.

Ett kvitto är en konfirmation på att en person, organisation eller företag betalt för en vara eller tjänst. Denna konfirmation kallas kvittens och skrivs oftast på papper och ges sedan till den som mottagit varan eller tjänsten. För att kunna ge kunden denna kvittens kan du använda dig utav kvittensblanketter.

Block & Blanketter

Block och blanketter finns tillgängliga i en mängd olika färger, former och storlekar. De är dessutom väldigt praktiska inom en rad olika användningsområden såsom anteckningar, kvittenser, räkningar, följesedlar, journaler, notiser med mera. I vårt sortiment hittar du snygga och fina anteckningsblock i format såsom A4, A5 och A6. Du hittar dessutom anteckningsblock med flikar.